EXCEL - Dijelov prozora

 

 1. Šta je EXCEL?
 2. Šta je zajedničko za MS WORD i EXCEL
 3. Koji su dijelovi prozora?
 4. Kako se zove i šta sadrži dokument u EXCEL-u?
 5. Kako se zove i šta sadrži radni list u EXCEL-u?
 6. Kako se zove i šta sadrži red u EXCEL-u?
 7. Kako se zove i šta sadrži kolona u EXCEL-u?
 8. Kako se zove i šta sadrži ćelija u EXCEL-u?
 9. Ko je horizontalan?
 10. Ko je vertikalan?
 11. Ko je na presjeku kolone i reda?
 12. Koje su oznake u EXCEL-u?
 13. dokumenta
 14. radnog lista
 15. reda
 16. kolone
 17. ćelije