Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A$1 4

Kopiranje markerom popune /MARKER/ :

Sadržaj ćelije F1 je =$A$1. Markerom popune /MARKER/ se kopira sadržaj odgovarajuće ćelije.

Kopiranje markerom popune /MARKER/ , postupak:

  1. Postativiti pokazivač miša na marker popune.
  2. Horizontalno povući pokazivač miša.
  3. Vertikalno povući pokazivač miša.
  4. Kraj.
   

Sadržaj ćelije F1 je =$A$1. Markerom popune /MARKER/ se kopira sadržaj odgovarajuće ćelije kolone označene sa $
.

   

Sadržaj ćelije F1 je =$A$1. Markerom popune /MARKER/ se kopira sadržaj ćelije reda označenog sa $.

   

    Index