Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A1 1

Kopiranje markerom popune /MARKER/ :

Sadržaj ćelije F1 je =A1. Markerom popune /MARKER/ se kopira sadržaj odgovarajuće ćelije.

Kopiranje markerom popune /MARKER/ , postupak:

  1. Postativiti pokazivač miša na marker popune.
  2. Horizontalno povući pokazivač miša.
  3. Vertikalno povući pokazivač miša.
  4. Kraj.
   

Sadržaj ćelije F1 je =A1. Markerom popune /MARKER/ se kopira sadržaj odgovarajuće ćelije.

   

Sadržaj ćelije F1 je =A1. Markerom popune /MARKER/ se kopira sadržaj odgovarajuće ćelije.

    Index