Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ horizontalno SUM 1

EXCEL ima mogućnost kopiranja formula markerom popune /MARKER/

Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ horizontalno SUM 1 , postupak:

  1. Kreirati formulu.
  2. Klik na ćeliju sa formulom.
  3. Postativiti pokazivač miša na marker popune.
  4. Horizontalno povući pokazivač miša.
  5. Kraj.

    Index