Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ vertikalno SUM 2

EXCEL ima mogućnost kopiranja formula markerom popune /MARKER/

Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ vertikalno SUM 2 , postupak:

  1. Kreirati formulu.
  2. Klik na ćeliju sa formulom.
  3. Postativiti pokazivač miša na marker popune.
  4. Vertikalno povući pokazivač miša.
  5. Kraj.

    Index