Uređenje ćelije /FORMAT CELL/ iz TOOLBAR-a
Okvir /BORDER/

Uredenje celije - okvir /BORDER/, postupak:

  1. Postaviti kursor u ćeliju ili označiti grupu ćelija
  2. BORDERS dugme iz FORMATING TOOLBAR-a
  3. Otvoriti padajuću paletu okvira.
  4. Izabrati okvir klikom.
  5. ili brisanje okvira.
  6. Kraj.

Format cell    Index