FORMAT CELLS dijalog prozor
Poravnanje /ALIGNMENT tab/

Poravnanje /ALIGNMENT tab/, postupak:

  1. Označiti ćeliju (grupu celija).
  2. FORMAT meni.
  3. CELL opcija.
  4. Otvara se FORMAT CELLS dijalog prozor.
  5. ALIGNMENT tab.
  6. HORIZONTAL padajuća lista: (lijevo /LEFT/, centrirano /CENTER/ /RIGHT/).
  7. VERTICALpadajuća lista: (vrh /TOP/;centrirano /CENTER/ dno /BOTTOM/).
  8. Kraj.

Format cell    Index