FORMAT CELLS dijalgo prozor
Otvaranje dijalog prozora FORMAT CELLS

Otvaranje dijalog prozora FORMAT CELLS, postupak:

  1. Označi ćelije (grupu celija).
  2. FORMAT meni.
  3. CELL opcija.
  4. Otvara se FORMAT CELLS dijalog prozor.
  5. Izabrati jedanu od staranica TAB (NUMBER, ALLIGNMENT, FONT, BORDER, PATTERNS, PROTECTION.
  6. Kraj.

N a p o m e n e:
    UREĐENJE PODATAKA U ĆELIJI
 Postavljanje parametara teksta u ćeliji se izvodi iz TOOLBAR-a i iz dijalog prozora FORMAT CELL..

 

Format cell    Index