abc Excel 2003 - Quiz sa slikama 3. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Excel 2003 Komanda Replace nalazi se u "Edit" meniju, i koristi se:
Za premještanje ćelije u drugi dokument
Za brisanje sadržaja dokumenta
Za zamjenu karaktera ili riječi u dokumentu (fajlu)
Za zamjenu redova i kolona