abc Excel 2003 - Quiz sa slikama 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Excel 2003 Klikom na sliku se izvodi:
ništa od pobrojanog
Sortiranje po opadajucem redoslijed /SORT DESCENDING/
Ispis ćelija koje pocinju sa A
sve pobrojano
Sortiranje po rastucem redoslijed /SORT ASCENDING/