abc Excel 2003 - Quiz bez slika - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Excel 2003 Koju opciju u "Chart Wizard-u" smo izabrali, ako smo napravili grafikon sa stubićima?
Bar
Line
Column
Area