abc Excel 2003 - Pripremni test bez slika 1, 2. i 3. dio

Pitanje broj: 1

Da bi otvorili dokument koristimo meni
5
4
2
3
1
6
7