abc Excel 2003 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Na rednom broju ___ je oznaka za red /ROW/
4
1
3
2