abc Excel 2003 - Pripremni test bez slika - 1. dio

Pitanje broj: 1

Na rednom broju ___ je linija menija /MENU BAR/
2
1
4
3