abc Excel 2003 - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Klikom na sliku (FORMAT CELL dijalog prozor) mogu se birati parametri:
eksponent
izbor broja decimalnih mijesta
horizontalno poravnanje
sjene
orijentaciju teksta
fonta