abc Excel 2003 - Pripremni test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Sadržaj ćelije A3 je =$A1-B$1. Ako se iskopira u ćeliju D4 vrijednost ćelije će biti
7
6
3
8
9