abc Excel 2003 - Pripremni test bez slika - 3. i 4. dio

Pitanje broj: 1

Da bi kreirali dokument koristimo meni:
4
3
1
5
7
6
2