abc Excel 2003 - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Kombinacijom koja dva tastera na tastaturi, otvaramo dijalog za Å¡tampanje MS Excel dokumenta u kome radimo:
Alt + T
Ctrl + A
Alt + P
Ctrl + P