abc Excel 2003 - Pripremni test sa slikama - Sva poglavlja

Pitanje broj: 1

Sadržaj ćelije A3 je =$A1-B$1. Ako se iskopira u ćeliju D4 vrijednost ćelije će biti
9
8
3
6
7