Test sa slikama - Excel osnove - izbor 2

Pitanje broj: 1

20. Koja formula se koristi za sabiranje u programu MS Excel?
AVERAGE
IF
COUNT
SUM