FLASH
Uvod

Flash je alat za kreiranje interaktivnih i animaranih Web sajtova.

Flash nam omogućuje da kreiramo interaktivni MOVIE (film) na Web sajtu.

Flash koristi vektorsku grafiku, tako da grafičkim objektima veličina može biti promjenjena bez gubitka čistoće/kvaliteta (vidi sliku).

Ekstenzija flash izvornog fajla je .fla.

 

 

Index