FLASH - Crtanje, altati i parametri /DRAW, TOOLS & PARAMETERS/
Promjena veličine /RESIZE/

  Promjena veličine /RESIZE/, postupak:
  1. Izbor alata FREE TRANSFORM TOOL .
  2. Izabrati objekat /SELECT OBJECT/.
  3. Izabrati kvadratić za smjer promjene.
  4. Jedna dimenzija (kvadratič u sredini), dva smjera (kvadratič na uglu).
  5. Kraj.

Index