FLASH - Crtanje, altati i parametri /DRAW, TOOLS & PARAMETERS/
Savijanje /BENDING/

 

Savijanje /BENDING/ , postupak:

  1. Izbor alata za savijanje SELECT .
  2. Izabrati krivu.
  3. Pokazivač miša mijenja izgled .
  4. Metodom DRAG AND DROP saviti duž.
  5. Pustiti taster miša.
  6. Kraj.

Index