FLASH - Crtanje /DRAW/
Izbor boje 01

  Izbor boje 01, postupak:
  1. Izbor alata za crtanje.
  2. Osnovna boje /FORGROUND/ dugme.
  3. Boje pozadine /BACKGROUND/ dugme.
  4. Nacrtati objekat na radnoj površini.
  5. Kraj.

Index