FLASH - Crtanje /DRAW/
Promjena boje - Spektar

  Promjene boje - spektar, postupak:
  1. Nacrtati objekat.
  2. /SELECT/ dugme.
  3. Selektovati objekat.
  4. Boje pozadine /BACKGROUND/ dugme.
  5. Izbor spektra.
  6. Kraj.

Index