FLASH - Crtanje
Debljina okvira /STROKE HEIGHT/

Crtanje, Debljina okvira /STROKE HEIGHT/, postupak:

  1. Izbor objekat.
  2. PROPERTIES PANE.
  3. Izabrati klizač STROKE HEIGHT .
  4. DRAG & DROP izabrati debljinu linije.
  5. Kraj.

N a p o m e n a: Možete izabrti boju linije (klik na plavo polje) ili vrstu linije (klik na liniju i izabrati vrstu linije.

Index