abc FLASH - Pozicija objekta /OBJECT POSITION/

Koordinati početak je u gornjem lijevom uglu. x koordinata se mijenja kao u standardnom Dekartovom koordinatom sistemu a u y se uvećava na dole.

Slika 1. Koordinata x je jednaka 0 (x=0) Slika 2. Koordinata y je jednaka 0 (y=0) Slika 3. Koordinate x i y u tački su nula (x=0, y=0)

 

  Pozicija objekta /OBJECT POSITION/, postupak:
  1. Dvostruki klik na objekat DOUBLE CLICK selekt /SELECT/
  2. Otkucati na tastaturi X
  3. Otkucati na tastaturi Y
  4. OK dugme (potvrda izbora parametara
  5. Kraj

Index