FLASH - Kopiranje, premještanje /CUT, COPY & PASTE/
Kopiranje CTR + miš /CTRL + MOUSE/

Kopiranje mišem.

 

Kopiranje CTR + miš /CTRL + MOUSE/, postupak:

  1. Izabrati objekat /SELECT/.
  2. Pritisnuti taster miša i držati pritisnut taster.
  3. CTRL + DRAG & DROP.
  4. Pomjeriti miš na novo mjesto.
  5. Pustiti CTRL taster.
  6. Pustiti taster miša.
  7. Kraj

Index