FLASH
MOTION TWEEN rotiranje /ROTATE/ 02

 

 

MOTION TWEEN rotiranje /ROTATE/ 02, postupak:

  1. Nacrtati objekat.
  2. SELECT.
  3. RIGHT MOUSE.
  4. FREE TRENSFORM opcija.
  5. Na objektu izabrati strelicu rotacije.
  6. Rotirati objekat.
  7. ENTER dugme na tastaturi za provjeru kretanja.
  8. Kraj.

Index