FLASH
MOTION TWEEN - rotacija /ROTATE/ 06

Rotacija se može izvoditi u smjeru i suprotnom smjeru od kretanje kazaljke na satu.

Slika 1. Smjer kazaljke na satu /CLOCKWISE (CW) DIRECTION/

Slika 2. Smjer suprotak kretunju kazaljke na satu /COUNTERCLOCKWISE (CCW) DIRECTION/

.

 

MOTION TWEEN - nijansa boje /ALPHA/ 05, postupak:

  1. Nacrtati objekat.
  2. Kreirati MOTION TWEEN za oba kruga.
  3. Izabrati prvi frejm crvenog kruga /CLICK/.
  4. PROPERTIES.
  5. ROTATE padajuća lista.
  6. Izabrati
  7. CW - Smjer kazaljke na satu /CLOCKWISE DIRECTION/ ili
  8. CCW - Smjer suprotak kretunju kazaljke na satu /COUNTERCLOCKWISE DIRECTION/.
  9. ENTER dugme - provjera .
  10. Kraj.

Index