FLASH
Prikaz položaja /VIEW POSITIONS/

Radi lakšeg editovanja moguć je izbor prikaza položaja objekta pri kretanju za izbarane frejmove.

Prikaza položaja /VIEW POSITIONS/, postupak:
  1. Izabrati dugmeta /ONION SCIN/.
  2. Izbor broja frejmova koji se prikazuju DRAG & DROP.
  3. ENTER dugme - provjera kretanja.
  4. Kraj.

Index