FLASH LAYERS
Dva lejera

Smjer posmatranja je odozgo prema dole.

Slika 1. Sloj 1 /LAYER1/ sadrži krug

Slika 2. Sloj 2 /LAYER2/ sadrži kvadrat

   

Slika 3. Sloj 2 /LAYER1/ ispred sloja 1 /LAYER1/ (Stralica pokazuje smjer posmatranja)

 

Slika 4. Sloj 2 /LAYER1/ iza sloja 1 /LAYER1/ (Stralica pokazuje smjer posmatranja)

 

 

Dva lejera, postupak:

  1. LAYER 2 ispred (prepreka)
  2. LAYER 2 iza (pozadina)
  3. DRAG AND DROP premještanje sloja
  4. Kraj

Index