FLASH LAYERS
Prikaz i skrivanje objekta sloja /SHOW/HIDE dugme/

Dugme SHOW/HIDE nudi mogućnost izbora prikaza ili skrivanja objekata.

Slika 1. SHOW uključen

 

Slika 2. HIDE uključen

 

 

Prikaz i skrivanje objekta sloja, postupak:

  1. Izabrati sloj /LAYER/.
  2. Klik na tačku ispod oka (i dugme).
  3. Svi objekti sloja postaju nevidljivi.
  4. Ponovni klikom sa pojavljuje objekti izabranog sloja.
  5. Kraj

Index