FLASH LAYERS
Izbor sloja /SELECT LAYER/

Izbor sloja se izvodi klikom na sloj /LAYER/. Olavka uz ime sloja /LAYER/ ukazuje na aktivan sloj .

Slika 1. Slojevi prije izbora /BEFORE SELECT LAYER/

Slika 2. izabran drugi sloj

   
 

Izbor sloja /SELECT LAYER/, postupak:

  1. Klik na sloj.
  2. Izabran je sloj /LAYER/.
  3. Pojavljuje se olovka uz ime sloja .
  4. Tačkasti prikaz sadržaja.
  5. Kraj

Index