abc FLASH
Fizika - Odbijanje svjetlosti


Vidljiva prepreka


Svjetlosni zrak ispod prepreke

Index