FLASH
Nestajanje objekta /COLOR ALPHA/

FLASH omogućuje kreiranje objekta koji blijedi. Postupak može da bude do nestajanja. Koristi se PROPERTIES PANE, COLOR padajuće lista i zabrati ALPHA parametar i 0% vrijednost.
Postupak promjene imena sloja:
  1. ENTER dugme - prikaz kretanja i izmjene objekta.
  2. Promjena se izvodi do zadnjeg frejma.
  3. Izabrati objekat.
  4. ALPHA padajuća lista.
  5. Izbor procenata (za ovaj slućaj 0%).
  6. Kraj.

Index