FLASH
LAYER NAME


Postupak promjene imena sloja:
  1. Izabrati sloj /LAYER/.
  2. Otkucati ime sloja /LAYER/.
  3. ENTER dugme - potvrda izmjene .
  4. Kraj.

Index