FLASH MASKA /MASK/
Promjena boje objekta koji se kreće 01

Promjena boje objekta korištenjem maske.

Promjena boje objekta koji se kreće, postupak:

  1. Izabrati sloj /LAYER/.
  2. Klik na dugme /LAYER PROPERTIES/.
  3. LAYER PROPERTIES dijalog prozor.
  4. MASK dugme opcije (Tip mask).
  5. Izbor sloja za masku.
  6. DRAG & DROP sloja maske - pridruživanje sloju sa MOTION.
  7. ENTER dugme - potvrda izmjene .
  8. Kraj.
.fla: flash_mask01.fla  

Index