FLASH
SHAPE 1

Kod SHAPE TWEEN se izvodi promjea oblika. Pri ovom se može vršiti i pomjeranje objekta. Vremenska linja /TIME LINE/ izgledaju kao na slici.


Slika 1. TIME LINE pri SHAPE TWEEN

  Postupak:
 1. Nacrtati objekat 1
 2. Klik na zadnji KEYFRAME na TIMELINE
 3. F6 funkcionalno dugme
 4. Obrisati objekat 1 /DELETE/
 5. Nacrtati objekat 2
 6. Klik na FRAME u TIMELINE (ne na prvi ili zadnji)
 7. PROPERTIES
 8. TWEEN padajuća lista
 9. SHAPE opcija
 10. ENTER dugme na tastaturi za provjeru kretanja
 11. Kraj
   

Index