FLASH
SHAPE 2 - pretvaranja oblika u riječ
Zadatak:
Pretvaranja oblika u riječ
znanje.org
 
  Postupak pretvaranja oblika u riječ:
 1. Nacrtati objekat 1
 2. Klik na zadnji KEYFRAME na TIMELINE
 3. F6 funkcionalno dugme
 4. Obrisati objekat 1 /DELETE/
 5. Napisati tekst
 6. MODIFIED meni
 7. BREAK APART opcija (pretvara riječ u slova)
 8. BREAK APART opcija (pretvara slova u dijelove)
 9. Klik na FRAME u TIMELINE (ne na prvi ili zadnji)
 10. PROPERTIES
 11. TWEEN padajuća lista
 12. SHAPE opcija
 13. ENTER dugme na tastaturi za provjeru kretanja
 14. Kraj

Index