FLASH
Animacije tipa MOTION i SHAPE u istom sloju


Da bi smanjili broj slojeva /LAYERS/ koje koristimo mo�emo koristiti slijedeći postupak u kojem poslije jednog kratanja tipa MOTION mo�emo da formiramo ponovo ključnu tačku i mogućnost kreiranja animacije tipa SHAPE.
  Dva kretanja tipa MOTION u istom sloju, postupak:
  1. Napraviti privi MOTION.
  2. Zadnja kljucna tacSka;
  3. F5 funkcionalna tipka;
  4. F6 funkcionalna tipka;
  5. Obrisati objekat (DELETE tipka na tastaturi);
  6. Nacrtati novi objektat;
  7. Napravi SHAPE;
  8. Enter tipka - provjera;
  9. Kraj.
 

Index