FLASH - PICTURE SLIDE SHOW 01
Premještanje frejmova /MOVE FRAMES/ 01

 

Premještanje frejmova /MOVE FRAMES/ 01, postupak:

F5

 1. Izabrati frejm.
 2. F5 funkcionalni taster.
 3. Izabrati frejm.
 4. F5 funkcionalni taster.
 5. Izabrati frejm.
 6. F5 funkcionalni taster.
 7. DRAG & DROP premjestiti grupu frejmova slijedeæeg sloja na novo mjesto.
 8. Oznaèiti prvi frejm.
 9. Pritisnuti i držati pritisnutim SHIFT taster.
 10. Klik na zadnji frejm u nizu.
 11. DRAG & DROP premjestiti grupu frejmova na novo mjesto.
 12. Za slijedeæi sloje oznaèiti frejmove.
 13. Premjestiti frejmove za izabrani sloje.
 14. Kraj.

Index