FLASH MASKA /MASK/ - Kreiranje tačaka /CREATE DOTS/
Nastanak krive (vinova loza) - Kreiranje tačaka /CREATE DOTS/

Kreiranje sloja i promjena imena /INSERT LAYER & RENAME LAYER/ se izvodi u dijelu slojeva /LAYERS/

Nastanak krive (vinova loza) - Kreiranje tačaka /CREATE DOTS/ , postupak:

  1. Izbor alata za crtanje četka /BRUSH/ .
  2. Izabrati parametre četke (veličinu, boju).
  3. Za svaku ključnu tačku u sloju maska kreirati tačku u sloju mask na odgovarajuće mjesto.
  4. Kraj.

.fla: Nastanak krive (vinova loza)

 

Index