FLASH MASKA /MASK/ -Nastanak krive (vinova loza)
Nastanak krive (vinova loza) - Kreiranje ključnog frejma 3

Promjena boje objekta korištenjem maske.

Nastanak krive (vinova loza) - Kreiranje ključnog frejma 3, postupak:

  1. Klik na zadnji KEYFRAME na TIMELINE
  2. F6 funkcionalno dugme.
  3. Kraj.

.fla: Nastanak krive (vinova loza)

 

Index