FLASH MASKA /MASK/
Maska - talas

Nastajanje talasa korištenjem maske.

Maska - talas, postupak:

  1. DRAG & DROP na brojevima frejmova omogućujje pregled.
  2. Izabrati sloj maska.
  3. Desni klik na ime sloja.
  4. MASK opcija.
  5. DRAG & DROP na brojevima frejmova omogućujje pregled.
  6. Pritisnuti istovremeno tastere CTRL i ENTER .
  7. FLASH prikazuje kretanje.
  8. Kraj.

.fla: Maska - tala

 

Index