FLASH
Fizika - Kretanje svjetlosti

Prepreka se koristi kao iluzija dolaska svjetlosti. Žuta duž se ne kreće, kreće se plava prepreka.

.fla .fla


Autor: Kasapović Srđan

Index