abc FLASH
Fizika - Nastajanje sinusoide

Prepreka se koristi kao iluzija dolaska sinusoide. Sinusoida se ne, kreće nego se kreće prepreka.

Index