Kretanje aviona

Slika 1. Oblaci ispred aviona

 

Slika 2. Oblaci iza aviona

source1 source2

Index