FLASH
Fizika - Kretanje svjetlosti - horizontalno

Prepreka se koristi kao iluzija dolaska svjetlosti. Žuta duž se ne kreće, kreće se plava prepreka.

.fla .fla

Index