Postupak promjene teksta u MOTION animaciji

 

 

Postupak promjene teksta u MOTION animaciji:
  1. Enter - provjera animacije.
  2. Izabrati sloj sa MOTION.
  3. Izabrati prvi frejm.
  4. Dvostruku klik misem na simbol.
  5. Otvara se SYMBOL TAB.
  6. Dvostruki klik na tekst.
  7. Otkucati novi tekst.
  8. Klik na SCENE1 TAB.
  9. Enter - provjera animacije.
  10. Kraj.

Index